Materijali i gradnja

Toplinska izolacija stambenog objekta-termo fasada

Često je zanemarena činjenica da je toplinska izolacija ili termoizolacija (svojstvo materije kojim se materija opire prolasku toplote-slaba toplinska provodljivost) podjednako korisna i zimi i ljeti. Možemo reći da je funkcija termoizolacije zadržavanje toplote unutar kuće u zimskom period i van kuće u ljetnom period. Kvalitetna termoizolacija koja podrazumijeva kvalitetan termoizalacioni material i stručnu ugradnju podjednako obavlja svoju funkciju i ljeti i zimi.
12